Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES SKLEPU INTERNETOWEGO „ZDROWY LIZAK” https://zdrowylizak.pl/

 1. Informacje ogólne
  1. Niniejsza Polityka Prywatności i plików Cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników (dalej również „Dane Osobowe”) w związku z korzystaniem ze sklepu internetowego https://zdrowylizak.pl/ oraz dostępu do informacji na urządzeniach Użytkowników za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora.
  2. 2. Administratorem strony internetowej https://zdrowylizak.pl/ („Sklep internetowy”) oraz Danych Osobowych jest Starpharma Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2 piętro 23, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000305929, NIP: 7010135656, REGON: 141432411 posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 2 250 000,00 zł (dane kontaktowe: email: biuro@starpharma.pl, tel: (0-22) 403 63 02 – opłata jak za połączenie standardowe – wg. cennika operatora) (dalej również „Administrator”).
  3. 3. Podstawą prawną Polityki Prywatności i plików Cookies jest ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.), ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.), ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 ze zm.) oraz inne mające zastosowanie przepisy prawa.
  4. 4. Administrator zachęca do zapoznania się z treścią niniejszej Polityki Prywatności i plików Cookies przed przystąpieniem do korzystania ze Sklepu internetowego.
 2. Definicje
  1. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze Sklepu internetowego.
  2. Sklep internetowy – oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi Sklep internetowy, działającą pod adresem internetowym: https://zdrowylizak.pl/
  3. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Sklepu internetowego.
  4. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkowników Sklepu internetowego, polegające na umożliwieniu Użytkownikom bezpłatnego zapoznawania się z treścią informacji zawartych na stronach Sklepu internetowego, składania zamówień za pośrednictwem sieci Internet na produkty oferowane przez Sklep internetowy oraz dokonywania zakupów przez Internet w Sklepie internetowym.
  5. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną.
  6. Dane Osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, tj. imię, nazwisko, adres e-mail, data urodzenia.
 3. Zasady zbierania Danych Osobowych Użytkowników
  1. Przeglądanie stron Sklepu internetowego nie wymaga podawania przez Użytkownika Danych Osobowych.
  2. Użytkownicy Sklepu internetowego pozostają anonimowi tak długo, dopóki sami nie zdecydują inaczej i nie udostępnią swoich Danych Osobowych poprzez wypełnienie formularzy dostępnych na stronach Sklepu internetowego.
  3. Za pośrednictwem formularzy zamieszczonych na stronach Sklepu internetowego w celu realizacji zamówień, odpowiedzi na zapytania, a także w celu rozpatrzenia reklamacji oraz w celu realizacji prawa odstąpienia od umowy zbierane są następujące dane: imię i nazwisko, nazwa firmy, kraj zamieszkania, adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówień dokonanych w Sklepie internetowym.
  4. Dane osobowe: imię i nazwisko, nazwa firmy, kraj zamieszkania, adres e-mail, adres pocztowy i numer telefonu, po wyrażeniu dobrowolnej zgody przez Użytkownika, zbierane są i przetwarzane także w celach statystycznych i marketingowych.
  5. Wszystkie dane osobowe przekazane za pośrednictwem formularza są wykorzystywane w celu umożliwienia realizacji zamówień składanych za pośrednictwem Sklepu internetowego, odpowiedzi na zapytania, a także w celu rozpatrzenia reklamacji oraz w celu realizacji prawa odstąpienia od umowy.
  6. Każdy Użytkownik, który udostępni swoje dane osobowe ma prawo wglądu do tych danych, ich edycji oraz usuwania.
  7. Jedynie Sklep internetowy, pomioty współpracujące ze Sklepem internetowym w zakresie realizacji umowy sprzedaży (np. firmy kurierskie lub Poczta Polska) oraz podmioty, którym Sklep internetowy powierzył przetwarzanie danych osobowych w swoim imieniu zgodnie z przepisami prawa, mają bezpośredni dostęp do danych osobowych Użytkowników Sklepu internetowego. Osoby uprawnione zobowiązane są do zachowania tych danych w ścisłej tajemnicy i uniemożliwienia dostępu do nich osobom nieuprawnionym.
  8. Zebrane za pośrednictwem Sklepu internetowego dane osobowe mogą zostać przekazane organom wymiaru sprawiedliwości w kraju lub za granicą na ich żądanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  9. Administrator stosuje techniczne oraz organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony przetwarzania Danych Osobowych Użytkownika przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 4. Pliki Cookies
  1. Administrator stosuje pliki typu Cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowiące dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niepożądanego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.
  2. Pliki Cookies umożliwiają Administratorowi w szczególności lepsze dostosowanie witryny internetowej Portalu do indywidualnych zainteresowań i preferencji Użytkownika.
  3. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer do zapamiętania informacji o Użytkownikach.
  4. Administrator wykorzystuje Cookies w następujących celach:
   • konfiguracji Sklepu internetowego – dostosowania zawartości strony internetowej https://zdrowylizak.pl/ do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Sklepu internetowego;
   • analiz i badań oraz audytu oglądalności – zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych, tworzenia anonimowych statystyk za pośrednictwem narzędzi analitycznych, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu internetowego korzystają ze strony internetowej https://zdrowylizak.pl/, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
   • umożliwienia logowania się do konta w Sklepie internetowym, monitorowania ruchu Użytkowników Sklepu internetowego, opracowania statystyk korzystania ze Sklepu internetowego.
  5. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  6. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej https://zdrowylizak.pl/
 5. Zmiany Polityki Prywatności i plików Cookies
  Wszelkie zmiany dotyczące Polityki Prywatności i plików Cookies będą udostępniane na stronach Sklepu internetowego.
 6. Kontakt
  1. Użytkownik Portalu może w dowolnym czasie skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Administrator wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego Dane Osobowe.
  2. Użytkownik Portalu może również zwrócić się do Administratora z prośbą o skorygowanie lub usunięcie jego Danych Osobowych w całości lub w określonej części.

Drogi Użytkowniku!

Działając w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) niniejszym informujemy, że podczas przeglądania naszej strony internetowej – przy pomocy plików cookies i im podobnych technologii - gromadzimy dane dotyczące Twojej aktywności – adres IP, dane dotyczące przeglądarki, dane behawioralne i demograficzne w celach statystycznych oraz marketingowych.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Starpharma sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 23 piętro, 00-193 Warszawa, email: biuro@starpharma.pl, nr tel.: (0-22) 403 63 02

Pozyskane dane będą przetwarzane przez okres 5 lat od dnia pozyskania danych oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Podstawę do przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 a) RODO – Twoja zgoda na to, abyśmy mogli przetwarzać dane w ww. celach. Brak Twojej zgody uniemożliwi nam odpowiednią konfigurację strony oraz ulepszanie jej wyświetlania w przyszłości.

W związku z przetwarzaniem danych przysługują Ci następujące uprawnienia:

 • żądanie dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenie danych,
 • wniesienie skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie (pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało dokonane na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

Odbiorcami danych osobowych będą współpracujące z nami podmioty zajmujące się bieżącą obsługą systemów informatycznych. Są to podmioty profesjonalne, posiadające stosowne środki zabezpieczenia i ochrony danych. Podmioty te2 współpracują z nami w zakresie rzetelnej realizacji usługi szkoleniowej.

Dodatkowo informujemy, że gromadzone przez nas dane nie podlegają profilowaniu.

Informacje dotyczące cookies: Starpharma sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie uzyskuje i gromadzi cookies, tj. niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer internetowy i zapisywane na twardym dysku, lub innym nośniku danych użytkownika, w celu prawidłowego funkcjonowania niniejszej strony internetowej, jej konfiguracji, a także zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności jej funkcjonowania, a także monitorowania stanu sesji, wyświetlania reklam, dostosowania wyświetlanych informacji do użytkownika lub analiz, statystyk, badań i audytu wyświetleń strony internetowej.

Warunki przechowywania jak i uzyskiwania dostępu do cookies możesz określić samodzielnie za pomocą ustawień przeglądarki. Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do cookies przez Starpharma sp. z o.o. na Twoim urządzeniu, wyrażasz za pomocą ustawień zainstalowanej na Twoim urządzeniu przeglądarki.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących zasad przetwarzania danych bądź realizacji praw z nich wynikających prosimy o kontakt pod numer tel: (0-22) 403 63 02 , adres e-mail: biuro@starpharma.pl.

Przejdź do strony